Språklige virkemidler

I det følgende ser vi på de språklige virkemidlene Øverland tar i bruk i diktet «Du må ikke sove». Vi fokuserer på gjentakelse, motsetninger, påstand, metaforer og bruk av besjeling og personifisering.

Gjentakelse

Det virkemiddelet som vi kanskje best legger merke til i dette diktet, er gjentakelse. Det er særlig de viktige budskapene som gjentas:

«- Du må ikke sove! Du må ikke sove!» (strofe 2, vers 5)

«Europa brenner!» (strofe 14, vers 67 og strofe 18, vers 77)

I tillegg finner vi en utstrakt bruk av anafor i diktet, det vil si at de første ordene i et vers gjentas flere ganger. Innledningen «Du må ikke…» forekommer syv steder i diktet, for eksempel her:

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!» (strofe 8, vers 34-37)

Også i strofe 3 finner vi bruk av anafor:

«Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!» (vers 12-13)

Bruken av gjentakelse bidrar til at tonen i diktet blir intens og insisterende. Budskapet til diktets avsender (stemmen i drømmen) er viktig, og det haster – dette kommer ekstra tydelig frem gjennom gjentakelsen. At innledende ord gjentas, gjør i tillegg diktet enklere å huske.

Motsetninger

Diktet er også bygget opp på motsetninger – det skapes et tydelig skille mellom «oss» og «dem». Øverland tar aktivt i bruk de ulike pronomenene du, jeg, vi, de og dere:

«de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!» (strofe 10, vers 43-45)

Denne bruken av motsetninger gjør det tydelig at det utkjempes en kamp mellom det gode og det onde: mellom oss og dem. Samtidig oppstår det også en motsetning mellom jeget og gruppene – stemm...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn