Oppbygging

Her ser vi på diktets oppbygging. Vi kommer inn på den tradisjonelle, bundne formen, det vekslende rimmønsteret og hvordan varselet om tilstanden i Europa er flettet inn gjennom en drøm i en rammefortelling.

Tradisjonell form

«Du må ikke sove» er skrevet i en tradisjonell form, med bundne rim. Det består av 18 strofer av varierende lengde, der de aller fleste har fire verselinjer. Totalt er det 77 verselinjer i diktet.

Øverland var kjent som en tradisjonell lyriker når det gjaldt form, og han hadde lite til overs for den gryende modernismen med sin løse og ustrukturerte oppbygging uten rim.

Vekslende rimmønster

Diktet er skrevet med enderim, der det er de siste ordene i hvert av versene som rimer, men det varierer en del hvilke ver...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn