Fortellerteknikk

Videre ser vi litt nærmere på fortellerteknikken Øverland bruker i «Du må ikke sove». Vi kommer inn på de to lyriske jeg-ene som finnes i diktet, og hvordan bruken av presensformen ytterligere forsterker budskapet.

To lyriske jeg

De aller fleste dikt inneholder et lyrisk jeg, altså en avsender i teksten som uttrykker det som sies i diktet. I «Du må ikke sove» finner vi to slike jeg – først jeget som vekkes av en drøm: «Jeg våknet en natt av en underlig drøm» (strofe 1, vers 1), og deretter stemmen i drømmen, som også taler i jeg-form.

Stemmen i drømmen krever at det første jeget må ta advarselen han kommer med på alvor: «Du må ikke tro, at du bare har drømt!» (strof...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn