[16]

Du må ikke sove | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Du må ikke sove». Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av f.eks. oppbygging, språklige virkemidler, fortellerteknikk, tema og budskap.

Fakta om «Du må ikke sove»

Forfatter: Arnulf Øverland
Utgivelse: Første gang trykket i Samtiden i 1936, utgitt i samlingen «Den røde front» i 1937
Sjanger: Kampdikt
Kontekst: Fascismen og nazismen spredde seg i Europa på 30-tallet. En ny verdenskrig rykket stadig nærmere, særlig på grunn av Hitlers sterke posisjon i Tyskland.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Du må ikke sove», kan det være lurt å ha et overordnet fokus i analysen din, altså en rød tråd som løper gjennom oppgaven. Her foreslår vi noen ulike inngangsvinkler:

Vårt felles ansvar: Diktet formaner leseren til ikke å lukke øynene for det som allerede skjer i Europa, og som beveger seg nærmere oss. På hvilken måte kommer denne oppfordringen til uttrykk? Tenk på de språklige virkemidlene som brukes, og på fortellerteknikken og temaet i diktet.

Sammenlign med andre krigsdikt: «Du må ikke sove» er et av de aller best kjente krigsdiktene i Norge fra andre verdenskrig, men det finnes også andre, som «Til ungdommen» av Nordahl Grieg eller «Aust-Vågøy» av Inger Hagerup. Du kjenner kanskje enda flere? Hvilke likheter og forskjeller finner du mellom disse diktene, når det gjelder form, virkemidler og budskap?

Dagens situasjon: Det er fremdeles krig mange steder i verden, og særlig i Syria er situasjonen ekstrem. I Øst-Europa er Norges nabo Russland sterkt involvert i lokale konflikter, og området er svært urolig. Terrorhandlinger skjer nesten månedlig verden over. Norge har soldater som deltar i krigshandlinger i Afghanistan, men er ikke formelt i krig noe sted. I lys av den urolige situasjonen flere steder i verden, synes du diktets budskap har noen relevans i dag?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegghar Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Du må ikke sove | Analyse

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 12.02.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
  Studienett har hjulpet meg utrolig mye
 • 04.05.2023
  Skrevet av Underviser på Ungdomsskole
 • 02.05.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 15.02.2023
  Skrevet av Elev på Vg3