Språklige virkemidler

I dette avsnittet ser vi på noen av de språklige virkemidlene Gunvor Hofmo tar i bruk i diktet «Det er ingen hverdag mer». Vi konsentrerer oss om tittelen, bruken av paradoks og anafor (gjentakelse av ord i begynnelsen av setninger).

Tittel

Allerede i tittelen spiller Hofmo på vår forståelse av og forventning til ordet «hverdag». «Hverdag» er gjerne noe vi forbinder med det kjedelige og grå, og som vi prøver å unnslippe ved å finne på noe som gjør dagen annerledes. At det ikke er noen hverdag mer, kan vi dermed i utgangspunktet forstå som noe positivt og gledelig.

I dette diktet er imidlertid fraværet av hverdag noe negativt – vi forstår dermed «hverdag» som det normale – slik dagene var før krigen. Når grusomhetene og ondskapen som krigen førte med seg, er et faktum, så slutter verden slik vi kjenner den, å eksistere. Det eneste vi ønsker, er å komme tilbake til hverdagen, i betydningen «livene våre før alt det grusomme skjedde».

Bruken av ordet «hverdag» i tittelen vekker dermed assosiasjoner hos leseren, som blir s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn