Fortellerteknikk og sjanger

«Det er ingen hverdag mer» skiller seg litt fra andre dikt når det gjelder fortellerteknikk og sjanger. I dette avsnittet ser vi på bruken av apostrofe, det kollektive «vi-et» og utformingen som klagesang. 

Apostrofe

En apostrofe er et litterært virkemiddel der fortellerstemmen i diktet henvender seg til en død eller fraværende mottaker. I «Det er ingen hverdag mer» skjer denne henvendelsen allerede i diktets første linje:

Gud, hvis du ennå ser:

Denne henvendelsen til Gud gjentas så i siste strofe. Ved å adressere Gud direkte, skaper fortelleren en relasjon mellom dem: Hun (de) vender seg til Gud og håper å bli hørt. På den måten viser fortelleren at hun (de) har (hatt) en tro på at Gud er der, og at han vil foreta seg noe hvis han ser urettferdighet og lidelse.

Samtidig kan vi øyne en usikkerhet knyttet til Guds eksistens: Bruken av ordet hvis viser at fortelleren er usikker på om Gud faktisk følger med, og kanskje til og me...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn