[10]

Det er ingen hverdag mer | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av diktet «Det er ingen hverdag mer» av Gunvor Hofmo, som funnet i Spenn 3 på side 433. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging, sjanger, fortellerteknikk, språklige virkemidler, tema og budskap.

Fakta om «Det er ingen hverdag mer»

Forfatter: Gunvor Hofmo
Utgivelse: Utgitt i diktsamlingen Jeg vil hjem til menneskene i 1946
Sjanger: Modernistisk dikt
Kontekst: Hofmos debut var sterkt preget av 2. verdenskrig

Sammendrag

«Det er ingen hverdag mer» er et dikt bestående av syv strofer, med to verselinjer i hver strofe. Det er formulert som en henvendelse til Gud, og starter slik: «Gud, hvis du ennå ser: / det er ingen hverdag mer.»

I de neste strofene beskriver diktets «vi» hvordan verden ser ut: Det henger sorte lik i røde trær, det er stille; likevel kan man høre de døde puste, og man trår i deres aske på vei hjem. Diktet avslutter med den samme strofen som innledet teksten.

Bakgrunnskunnskap om Gunvor Hofmo og modernismen

Gunvor Hofmo er en av de sentrale modernistene fra etterkrigstiden. Hun var nær venninne med Ruth Maier, en østerriksk-jødisk flyktning, som ble uttransportert fra Norge og henrettet i gasskammer i 1942. Denne hendelsen preget mye av Hofmos senere diktning, blant annet «Det er ingen hverdag mer».

I begynnelsen av sitt forfatterskap skrev Hofmo med bunden form, altså på rim, selv om temaene var utpreget modernistiske. Senere gikk også formen i oppløsning.

Det finnes eksempler på modernistisk diktning i Norge fra tidlig på 1900-tallet, men retningen slo ikke gjennom her før etter krigen. Hofmo representerer det man i litteraturvitenskapen gjerne kaller 1950-tallsmodernismen: Forfatterne skrev lyrikk preget av et dypt alvor, med krigen som bakteppe. Temaer var angst, smerte, ensomhet og håpløshet, og diktningen var preget av bilder og symboler.

1960-modernistene ville bort fra det symboltunge og konsentrerte seg om det mer konkrete og hverdagslige. Absurditet, galgenhumor og ironi ble mer vanlig.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du skriver en litterær analyse, kan det være nyttig å ha en rød tråd som du holder på gjennom hele analysen. På den måten blir oppgaven din poengtert og sammenhengende. I tolkningen av «Det er ingen hverdag mer» kan du for eksempel fokusere på:

Guds eksistens: Diktet er en direkte henvendelse til Gud, samtidig får vi inntrykk av at diktets «vi» tviler på Guds eksistens. Hvilken rolle spiller egentlig Gud i «Det er ingen hverdag mer»? Finnes det fremdeles håp? Velger du denne inngangsvinkelen, er både oppbygging, fortellerteknikk, sjanger, tema og budskap viktige elementer.

Hverdag og kaos: Hofmos opplevelse av hverdag skiller seg fra slik vi vanligvis tenker på hverdager. På hvilken måte? Hva kjennetegner tiden etter krigen, i hennes øyne? Hvor kommer kaoset fra, og hvordan kan man rydde opp i det? Velger du å fokusere på dette temaet, er særlig oppbyggingen, språklige virkemidler og tema relevant.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Det er ingen hverdag mer | Analyse

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 10.03.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra!
 • 22.05.2023
  Skrevet av Student på 1. år
 • 08.06.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 25.05.2022
  Skrevet av Elev på Vg3