Virkemidler

Vi har nå hatt en nøye gjennomgang av både den indre og den ytre oppbyggingen av «Der alle stier taper seg». Her kom vi innpå flere språklige virkemidler som Brekke tar i bruk i diktet. I denne delen av analysehjelpen skal vi kort oppsummere de aller viktigste av disse virkemidlene. 

 

Symbolisme

Ved å bruke symboler kan forfatteren av diktet skape komplekse assosiasjoner hos leseren kun ved å bruke ett eneste ord. Gjennom å bruke symboler i «Der alle stier taper seg» får Brekke derfor sagt mye på liten plass, noe som bidrar til at diktet blir rikere og får større spennvidde.

Vi kan finne tre ord som har symbolsk verdi i «Der alle stier taper seg»:

Händel: Symboliserer mannens gamle identitet som pianospiller

Hendene: Symboliserer handling og ansvar

Skodden: Symboliser mannens «tåkelagte» tilvære...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn