Tema

Dersom du velger å ha et tematisk fokus i analysen din er det viktig å sette seg nøye inn i diktets temaer. Her skal vi derfor gjennomgå to av hovedtemaene vi kan finne i «Der alle stier taper seg».

Identitet og det moderne mennesket

Som vi har sett tidligere var identitet et viktig tema for modernistene. Freud hadde satt viktige spørsmål om hva «jeg-et» egentlig består av på kartet, og oppblomstringen av industrisamfunnet og nye teknologier hadde gjort at mange måtte tenke over hva deres identitet og rolle i dette nye samfunnet var.

Allerede i diktets åpning ser vi at disse spørsmålene rundt identitet er viktige temaer i «Der alle stier taper seg». Vi kan nemlig utvide spørsmålet Brekke stiller leseren i åpningslinjene til å handle om identitet generelt sett:

Hva er det som utgjør et menneskes karakter? Er en karakter noe man bærer med seg fra fødselen av, eller er det noe vi selv kan bidra til å skape? F...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn