Diktets ytre form

En viktig del av enhver diktanalyse er å se på hvordan diktet er bygget opp. En god måte å gjøre dette på kan være å skille mellom diktets ytre og indre form og analysere oppbyggingen av disse hver for seg. Vi begynner her med å analysere diktets ytre form.

Diktets ytre form handler om de formelle eller tekniske sidene av diktet, slik som rim og rytme, grafisk oppsett og inndeling av strofer og verselinjer.

Rim, rytme og grafisk oppsett

I stil med mange modernistiske dikt er ikke «Der alle stier taper seg» skrevet på rim, og ikke inneholder diktet noen fast form for rytme heller. Dette kan vi nærmest gjette oss til kun ved å se på det grafiske oppsettet til diktet.

Vi ser med en gang at det er et ulikt antall verselinjer i hver strofe (det er fem verselinjer i første trofe, ni i den andre, syv i den tredje og åtte i den fjerde). Vi ser også umiddelbart at verslinjene er av veldig varierende lengder. Ja, noen ganger er det til og med bare ett eller to ord i en verselinje. 

Allerede før vi har begynt å lese «Der alle stier taper seg» kan vi altså se at diktet ikke kommer til å følge tradisjonelle regler for rim og rytme. Dette gjør at diktet også mangler flyten og harmonien til tradisjonelle dikt.

Tegnsetting og linjeavbrekk

Denne mangelen på harmoni blir videre styrket av at Brekke heller ikke følger tradisjonelle regler for tegnsetting i...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn