Diktets indre form

Diktets indre form handler om hvordan selve innholdet i diktet er strukturert. Her skal vi altså se nærmere på den innholdsmessige oppbyggingen av «Der alle stier taper seg».

Innholdsmessig oppbygging av diktet

Da vi så på diktets ytre form i forrige del av analysen så vi at Brekke enkelt kunne ha gjort diktet mer harmonisk ved å gjøre noen få stilistiske endringer. Det er altså tydelig at Brekke bevisst har vært ute etter å skape en følelse av kaos og panikk hos leseren.

For å skjønne hvorfor dette er viktig for Brekke må vi se nærmere på diktets innholdsmessige oppbygging. Vi skal derfor gjennomgå diktets innholdsmessige oppbygging strofe for strofe. Her kommer vi også innpå en rekke viktige temaer og språklige virkemidler i diktet:

Første strofe

Brekke gir diktet en riktig pangstart ved å stille leseren et dypt filosofisk spørsmål: Kan man være en morder uten å ha myrdet? Er de som dreper mordere til og med før de har drept?

Vi skal komme nærmere innpå dette spørsmålet senere i analysen, men her skal vi nøye oss med å notere at Brekkes filosofiske åpning gir leseren en forhåpning om at resten av diktet kommer til å belyse dette temaet. Dette skaper både nysgjerrighet og spenning hos leseren, ikke minst fordi det er snakk om noe såpass alvorlig som et mord.

Videre presenterer fortelleren et bilde av en dypt tankefull mann, som sitter og ser ut gjennom et vindu i morgenlysningen dagen etter mordet. En mann som tenker over spørsmål om «jeg-ets» natur virker ikke spesielt typisk for en morder, og vi blir enda mer nysgjerrig på det samme som mannen: Hvem er han egentlig?  

Andre strofe

I diktets andre strofe blir vi presentert med to kontrastfylte mulige svar på dette spørsmålet: Det som definerer mannen er enten at han er en type mann som spiller klassisk piano med lette og luftige pianofingre, eller at han er en type mann som har hender som kan drepe noen med en tung stein.

Introduksjonen av den pianospillende siden av mannen, gjør at Brekke nok en gang tilrettelegger for at leseren får inntrykk av at det her er snakk om en filosofisk og myk mann, som har begått et grusomt mord i affekt. Det faktum at mordet ble begått med en stein og at mannen føler at hendene som begikk drapshandlingen levde sitt e...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn