Der alle stier taper seg | Analyse

Trenger du hjelp til din analyse av «Der alle stier taper seg»? Ser her da vel! I denne analysehjelpen gir vi deg ideer og veiledning til din analyse av Paal Brekkes dikt fra 1860.

Analysehjelpen inneholder massevis av gode eksempler på mulige analyser av blant annet diktets indre og ytre form, virkemidler og tema. Ikke nok med det: her får du dessuten bakgrunnsinformasjon om Paal Brekke og den tidsperioden han skrev i, samt et sammendrag av «Der alle stier taper seg».

Fakta om diktet

Forfatter: Paal Brekke
Årstall: 1960
Sjanger: Dikt
Kontekst: «Der alle stier taper seg» er et modernistisk dikt som handler om identitet. Paal Brekke var en av modernismens største forkjempere i Norge, og både diktets tematikk og formelle oppbygging er typisk for denne litteraturhistoriske retningen.

Utdrag fra analysehjelpen til «Der alle stier taper seg»:

Inngangsvinkler til analysen din

Når du skal analysere «Der alle stier taper seg» kan du ta utgangspunkt i en av flere inngangsvinkler. Nedenfor finner du forslag til noen av innfallsvinklene du kan bruke.

Modernismen og modernistiske sjangertrekk

«Der alle stier taper seg» er et typisk modernistisk dikt, og det kan derfor være en god ide å ha modernismen som et gjennomgående bakteppe i analysen din.  

Hvordan kan du se at diktet er modernistisk? Inneholder diktet modernistiske temaer og modernistiske stilkrav? Hvilken diktsjanger tilhører diktet og hvordan skiller denne sjangeren seg fra tradisjonelle dikt?

Diktets ytre form

Du kan også velge å fokusere på den ytre formen av diktet. Her har du muligheten til å gå nærmere innpå diktets formelle oppbygging og diskutere hvilken effekt Brekkes stilistiske grep har på leseren.

Hvordan påvirker det grafiske oppsettet av diktet oppfatningen din av diktets handling? Hvordan hadde opplevelsen din av diktet forandret seg dersom punktsettingen og fordelingen av diktets strofer hadde vært annerledes? Hva sier diktets formelle trekk om hvilken litteraturhistorisk periode diktet tilhører?

Diktets indre form

Dersom du har hovedvekt på diktets indre form har du anledning til å gå nærmere innpå hvordan diktet er bygget opp rent innholdsmessig. Her kan du blant annet diskutere diktets temaer og språklige virkemidler.

Hvilke språklige virkemidler tar Brekke i bruk og hvilken effekt har de på diktet? Hva er de sentrale temaene i diktet og hvordan utvikles disse temaene i løpet av handlingsforløpet? Påvirker diktets ytre form hvordan du oppfatter diktets innhold?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse. Denne gir deg all den informasjonen du trenger for å analysere et dikt. Se oppskriften her: Diktanalyse oppskrift.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Der alle stier taper seg | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.