Sjanger

I denne delen ser vi på hva som kjennetegner episk diktning og visjonsdiktning, to sjangerbetegnelser som brukes om «Den guddommelige komedie».

Episk diktning

Episk diktning regnes som den eldste av de tre hovedsjangerne epikk, lyrikk og dramatikk. Et epos er et fortellende dikt i bunden form, som forteller om en hendelse. Eposet har en lang historie, og i vår egen diktning har vi blant annet Edda-kvadene fra norrøn tid. Episk diktning er forgjengeren til vår tids mest vanlige fortellerform: romanen.

Man skiller mellom ulike typer epos, og «Den guddommelige komedie» betegnes som et komisk epos. Også innenfor denne undersjangeren finnes det variasjoner; «Den guddommelige komedi...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn