Sammendrag

«Den guddommelige komedie» er et stort verk, og inneholder 100 sanger (på italiensk kalt canti). Sangene blir også kalt strofer, men fordi hver sang inneholder et varierende antall strofer, som hver består av tre verselinjer, bruker vi sang, strofe og vers for tre ulike nivåer.

Utdraget vi leser, er hentet fra diktets første del, Helvete, og er den tredje sangen i diktet. Vi vil først gi et kort sammendrag av verket i sin helhet, før vi går nærmere inn på handlingen i tekstutdraget fra tredje sang.

Sammendrag av verket som helhet

«Den guddommelige komedie» handler om en reise dikteren – Dante – foretar i drømme. Han møter den romerske dikteren Vergil, som leder ham gjennom helvete og skjærsilden, før hans barndoms kjærlighet, Beatrice, henter ham ved porten til himmelen, og fører ham gjennom paradiset, der han møter jomfru Maria og til slutt se...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn