Den guddommelige komedie (utdrag) | Analyse

I denne analysehjelpen gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av et utdrag fra verket «Den guddommelige komedie», som funnet i Spenn 2 på side 253. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av indre og ytre oppbygging, sjanger, språklige virkemidler, motiv og tema i diktet.

Fakta om «Den guddommelige komedie»

Forfatter: Dante Alighieri
Årstall: Ca. 1307-1320
Sjanger: Visjonsdikt, komisk epos

Bakgrunnskunnskap om «Den guddommelige komedie» og Dante Alighieri

I dette avsnittet gir vi deg bakgrunnskunnskap om både «Den guddommelige komedie» og Dante Alighieri, slik at du enklere kan tolke og forstå verket.

Dante Alighieri – poet i eksil

Forfatteren, Dante Alighieri, engasjerte seg i de politiske maktforholdene i hjembyen Firenze i Italia, og vi finner flere hentydninger til både politiske motstandere og venner i «Den guddommelige komedie». Dante støttet keiseren mot paven, og ble av den grunn dømt til å leve i landflyktighet fra 1301, uten å kunne vende hjem til fødebyen.

Han forelsket seg i sitt livs kjærlighet, Beatrice, da de enda var barn. De kjente hverandre aldri godt, og hun ble giftet bort til en annen som voksen. Da hun døde i 1290, bare 24 år gammel, søkte Dante trøst i litteraturen. Det politiske engasjementet og kjærligheten til Beatrice ble faktorene som drev Dante til å skrive poesi, og Beatrice er også en viktig karakter i «Den guddommelige komedie».

«Den guddommelige komedie» – et visjonsdikt

Storverket er bygget opp av tre deler: Helvete (Inferno), Skjærsilden (Purgatorio) og Paradiset (Paradiso). Det er et såkalt visjonsdikt, der dikteren foretar en reise til den andre siden i drømme. I diktet forteller han om det han ser, og personene han møter.

Innflytelse

«Den guddommelige komedie» har blitt tolket helt siden Dantes død, og teksten skaper interesse og debatt den dag i dag. Dante selv kalte bare verket «Commedia», ettersom det ender lykkelig; adjektivet guddommelig (divina) er blitt lagt til i ettertid. Et annet viktig element ved teksten er språket: Dette var det første verket som ble skrevet på datidens talespråk, såkalt vulgærlatin. «Den guddommelige komedie» fikk stor innflytelse på utviklingen av det italienske skriftspråket.

«Den guddommelige komedie» er en av de viktigste og mest innflytelsesrike tekstene i vestlig litteratur.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

«Den guddommelige komedie» er et omfattende og komplekst verk, og det kan derfor være lurt å finne en rød tråd som du holder på gjennom analysen. Her kommer vi med noen forslag til hva du kan fokusere på når du analyserer «Den guddommelige komedie»:

Visjonsdikt: En mulighet er å konsentrere seg om sjangeren, som gjerne blir omtalt som et visjonsdikt. Hva oppnår Dante med å presentere fortellingen sin som et drømmesyn? Hva sier det om hans forhold til religionen, og hvordan han ser seg selv? Hvorfor tror du han benektet at verket var nettopp et visjonsdikt?

Dersom du velger denne inngangsvinkelen, er både oppbygging, sjanger og tema sentralt.

Allegori: Hele verket er ofte omtalt som en stor og omfattende allegori; et bilde på noe annet. Hva er diktet et bilde på? Hvordan vet vi at vi må forstå diktet i overført betydning? Dersom du ønsker å se nærmere på «Den guddommelige komedie» som allegori, er det særlig de språklige virkemidlene og strukturen i  diktet som er sentrale.

Syn på synd og straff: Et tema som kommer tydelig frem i diktet, og som vi ser spor av i utdraget vi leser, er Dantes, og samtidens, syn på synd og straff. Hva sier «Den guddommelige komedie» om disse grunnleggende begrepene? Hva anser Dante som aller verst, og hvorfor tror du han gjør det?

Her kan du kommentere inndelingen hans av de ulike syndene, og gjerne sammenligne med ditt eget syn på hva som utgjør en synd. Velger du denne inngangsvinkelen, er både de språklige virkemidlene og tema viktige i analysen din.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Den guddommelige komedie (utdrag) | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.