Tolkning

«Dagen svalnar» et dikt som handler om en kvinne som mister uskylden og hører «verklighetens hårda klang» (strofe 3, vers 22). Den virkeligheten hun møter er en virkelighet der kvinnen forventes å underkaste seg mannen og der en gjensidig og likeverdig kjærlighet mellom mannen og kvinnen er en illusjon. Det er disse to oppdagelsene som er hovedtemaene i diktet, og i denne delen av analysehjelpen skal vi derfor ta en nærmere kikk på disse temaene.

Kvinnens underkastelse

Kvinnens underkastelse er et viktig tema i «Dagen svalnar». Dette kommer eksplisitt til uttrykk når fortelleren spør seg selv hvor hennes kvinnefrihet har blitt av i diktets tredje strofe. Men kvinnens underkastelse er også implisitt tilstede som tema helt fra diktets begynnelse.

For helt fra første strofe er kvinnen totalt hengiven og villig til å underkaste seg mannen. Selv om det ikke er mannen som har bedt henne om å gjøre dette, bef...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn