Språklige virkemidler

Da vi så på den innholdsmessige oppbyggingen av «Dagen svalnar» kom vi borti flere språklige virkemidler. Her skal vi ta en nærmere kikk på de viktigste av disse virkemidlene, nemlig bruken av metaforer, symbolisme, kontraster og gjentagelse i diktet.

Metaforer

Södergran bruker metaforer som språklig virkemiddel ved flere anledninger i «Dagen svalnar». En metafor er et ord eller uttrykk som har «overført betydning». Et eksempel på en metafor er: «Hun har et hjerte av gull». Her skjønner vi at «et hjerte av gull» ikke er ment å tolkes bokstavelig, men at det er ment å signalisere at personen er ekstremt god eller snill.

...

Symbolisme

De fleste metaforene i diktet har også symbolsk verdi og formidler viktige beskjeder til leseren. Symboler krevet at leseren tolker dem, og det er ikke nødvendigvis kun én riktig måte å forstå et symbol på. Her skal vi se på to mulige tolkninger av symboler i teksten:

«Drick värmen ur min hand
min hand har samma blod som våren
» (strofe 1, vers 2-3)

Disse verselinjene kan tolkes som at fortelleren vil at mannen skal drikke det varme blodet fra hånden hennes. 

...

Kontraster

Södergran bruker også mange kontraster i diktet. Her er noen eksempler på bruk av kontraster som språklig virkemiddel i diktet:  

«hans tunga hand på min lätta arm» (strofe 3, vers 18)

«hans fasta grepp om min skälvande kropp» (strofe 3, vers 21)

«verklighetens hårda klang / mot mina sköra sköre drömmar» (strofe 3, vers 22-23)

Södergran bruker kontraster for å fremheve forskjellen mellom det typisk maskuline og det typisk feminine. Det maskuline er hardt, tungt og fast. Det feminine er mykt, lett og skjelvende.

...

Gjentagelse

Sist men ikke minst er gjentagelse et viktig språklig virkemiddel for Södergran. Ved å repetere visse delsetninger, ord eller symboler flere ganger signaliserer forfatteren at det er ekstra viktig for leseren å få disse med seg.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn