Rim og rytme

Selv om «Dagen svalnar» er et modernistisk dikt med frie vers finner vi flere eksempler på rim og rytme i diktet. Her skal vi se nærmere på disse.

Fri form 

Som vi har sett tidligere i analysehjelpen var Edith Södergran en dikter som var forut for sin tid. I motsetning til de fleste dikt som ble skrevet på begynnelsen av 1900-tallet er «Dagen svalnar» skrevet på fri form.

Dikt som er skrevet på fri form inneholder verken like mange verselinjer i hver strofe (annenhver strofe har åtte og syv verselinjer) eller noen fast form for rim eller rytme. Dette var veldig kontroversielt på Södergrans tid, men skulle komme til å bli et vanlig virkemiddel da modernismen gjorde sitt inntog i Norden flere tiår senere.

Dikt som er skrevet på fri form er vanligvis mindre harmonisk enn dikt som er skrevet på fast form. Likevel ser vi at Södergran klarer å skape en følelse av flyt i diktet ved å bruke noenlunde like lange verselinjer i hver strofe. Videre tar hun i bruk flere virkemidler som skaper en følelse av både rim og rytme i diktet.

Se bare på diktets første strofe. Her har vi understreket rim i diktet, og gitt fet skrift til ord som gjentas i diktet og dermed gir diktet en følelse av rytme:   

«Dagen ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn