Dagen svalnar | Analyse

Har du behov for hjelp til din analyse av «Dagen svalnar»? Da er det en god idé å ta en titt på denne analysehjelpen. Her veileder vi deg nemlig gjennom din analyse av Edith Södergrans dikt, og viser deg på en oversiktlig måte hva det er viktig å fokusere på. Diktet finner du i Spenn 3 på side 371.

Analysehjelpen inneholder en rekke gode eksempler på mulige analyser av blant annet språklige virkemidler, rim, rytme og tema i «Dagen svalnar». I tillegg gir vi deg bakgrunnskunnskap om Edith Södergran og den litteraturhistoriske perioden hun skrev i, som er nyttig å ha i bakhånd når du skal analysere «Dagen svalnar».

Fakta om diktet

Forfatter: Edith Södergran
Årstall: 1916
Sjanger: Dikt
Kontekst: Edith Södergran var en av Nordens første modernister og diktene hennes var ekstremt ukonvensjonelle i Södergrans samtid. Hun var verken redd for å bryte stilistiske normer i poesien eller for å ta opp kontroversielle temaer i diktene sine, og dette kan vi se i «Dagen svalnar».

Utdrag fra analysehjelpen til «Dagen svalnar»:

Inngangsvinkler til analysen din

Når du skal analysere «Dagen svalnar» kan du ta utgangspunkt i en av flere inngangsvinkler. Nedenfor finner du forslag til noen av innfallsvinklene du kan bruke.

Modernismen og modernistiske sjangertrekk

«Dagen svalnar» er et tidlig eksempel på et modernistisk dikt, og det kan derfor være en god idé å ha modernismen som et gjennomgående bakteppe for analysen din. Her kan du også trekke inn bakgrunnsinformasjon om Edith Södergran og diskutere hvordan diktningen hennes var nyskapende for tiden hun levde på.  

Hvordan kan du se at diktet er modernistisk? Inneholder diktet modernistiske temaer og modernistiske stilkrav? Hvilken diktsjanger tilhører diktet og hvordan skiller denne sjangeren seg fra tradisjonelle dikt?

Kvinnesyn

Du kan også velge å gjøre en tematisk analyse av «Dagen svalnar». Da vil det være naturlig å diskutere hvordan kvinnen og mannen fremstilles i diktet. Hvis du velger å ha denne inngangsvinkelen til analysen din, kan du også trekke inn språklige virkemidler som fremhever eller utdyper forskjellene på mannen og kvinnen i diktet.

Hva slags kvinnesyn har mannen i diktet? Gjennomgår fortelleren av diktet en utvikling når det kommer til hennes eget syn på seg selv som kvinne? Er Södergrans observasjoner rundt kvinnens status i samfunnet spesifikke for tiden hun skrev diktet på, eller er diktet fremdeles relevant i dag?

Rim, rytme og språklige virkemidler

I stedet for å ha et tematisk fokus i analysen din kan du velge å ha hovedvekt på diktets formelle trekk. Her kan du diskutere diktets rim, rytme og bruken av språklige virkemidler i diktet.

Hvor finner du eksempler på bruk av rim og rytme i diktet? Hvilken effekt har diktets språklige virkemidler på deg som leser? Hva sier diktets formelle oppbygging om diktets sjanger?

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse. Denne gir deg all den informasjonen du trenger for å analysere et dikt. Se oppskriften her: Diktanalyse oppskrift.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Dagen svalnar | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.