Språklige virkemidler

Når du skal analysere språket i «Byens metafysikk», kan det være relevant å komme inn på bruken av pluss- og minusord og språklige bilder. Hvilken effekt har disse virkemidlene? Vi tar også en nærmere titt på diktets tittel.

Pluss- og minusord

I første del av diktet (strofe 1-4) er det brukt mange minusord, altså ord som har en negativ klang. Her er noen eksempler (uthevet i fet skrift):

«Ingen kan høre gassledningenes syke hoste i avgrunnen.
Ingen kan høre kloakkene tordne med slam og stank» (strofe 4, vers 13-14)

I andre del av diktet (strofe 5-6) er det derimot mange plussord:

«Men oppe i dagen danser jo du med flammende
fotsåler over asfalten, og du har silke mot navlens
hvite øie og ny kåpe i solskinnet.» (strofe 5)

Effekt av pluss- og minusord

Bruken av pluss- og minusord i de to innholdsmessig forskjellige delene av diktet understreker kontrasten mellom det som er over og under byens overflate. Denne kontrasten fremheves ytterligere med ordet «men» i starten av strofe 5. Under bakken er det mørkt, stygt og stinkende, mens det på overflaten er lyst og vakkert, med glade mennesker i solskinnet.

Besjeling

Å besjele er å tillegge planter, dyr eller ting menneskelige egenskaper. I likhet med mange andre dikt av Rolf Jacobsen, inneholder «Byens metafysikk» flere besjelinger av menneskeskapte oppfinnelser. Byens infrastruktur fremstilles som deler av en kropp:

«Telefonkablenes nervefibre.» (strofe 2, vers 5)

«Ingen kan høre gassledningenes syke hoste i avgrunnen.» (strofe 4, vers 13)

«Byens jernkledde innvolder
arbeider.» (strofe 4, vers 16-17)

Effekt av besjelingen

Hvilken effekt har det at byens underjordiske strukturer fremstilles som levende?

Levendegjøring: Besjelingen kan fungere som en levendegjøring av infrastrukturen. Det får frem hvor kompliserte de underjordiske nettverkene er, og hvor mye som skjer – akkurat som i en levende kropp. I likhet med kroppens innvoller, virker «byens innvoller» samme...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn