Oppbygging

Oppbyggingen av «Byens metafysikk» er typisk modernistisk, og har dessuten viktige funksjoner i å understreke innholdet. Her tar vi for oss hvordan diktet innholds- og strukturmessig kan deles inn i to deler, samt bruken av gjentakelse.

Innholds- og strukturmessig todeling

Diktet består av seks strofer, hvorav de fire første handler om det som befinner seg under bakken, mens de to siste tar for seg livet på overflaten. Denne tydelige innholdsmessige inndelingen forsterkes av strukturen, som vi her illustrerer ved hjelp av 2. og 6. strofe. Deretter vurderer vi effekten av todelingen.

Første del

 «Telefonkablenes nervefibre.
Gassledningenes hule blodårer.
Kloakker.» (strofe 2)

Setningslengde: Den første delen, som handler om det under bakken, består for en stor del av korte setninger.

Tegnsetting: Der setningene er lange (1. og 3. strofe), er de oppdelt av hyppige linjeskift og mye tegnsetting.

Inndeling i strofer og vers: Delen har generelt et rotete preg, med svært var...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn