Motiv og tema

Motiv er den konkrete handlingen i diktet. Når du skal beskrive motivet i «Byens metafysikk», er det viktig at du ikke trekker inn egne fortolkninger, men kun ser på det som kommer frem direkte.

Tema er det diktet handler om på et mer abstrakt nivå. Her kommer din egen tolkning av diktet inn.

Motiv i «Byens metafysikk»

Motivet i diktet er en moderne by.

Først presenteres vi for rennesteinsrister, murkjellere, røtter og parkplener: «under lindealléenes fuktige røtter / og parkplenene:» (strofe 1, vers 3-4).

...

Tema i «Byens metafysikk»

Hva kan være tema i dette diktet?

Moderne byer

«Byens metafysikk» beskriver en typisk moderne by: både overflaten og det som er under bakken. Det sier noe om viktige sider ved byene:

Viktig infrastruktur: Diktet får frem at den infrastrukturen som ligger skjult under bakken, er like viktig for byen som de indre organene er for et menneske. Telefonkablene, gassledningene og kloakkene gjør at menneskene på overflaten kan leve behagelige liv. Samtidig er disse strukturene gjemt, slik at vi slipper å plages av deres stank, støy og utseende.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn