Motiv og tema

Motiv er den konkrete handlingen i diktet. Når du skal beskrive motivet i «Byens metafysikk», er det viktig at du ikke trekker inn egne fortolkninger, men kun ser på det som kommer frem direkte.

Tema er det diktet handler om på et mer abstrakt nivå. Her kommer din egen tolkning av diktet inn.

Motiv i «Byens metafysikk»

Motivet i diktet er en moderne by.

Først presenteres vi for rennesteinsrister, murkjellere, røtter og parkplener: «under lindealléenes fuktige røtter / og parkplenene:» (strofe 1, vers 3-4).

Deretter beskrives infrastrukturen som ligger skjult under bakken. Telefonkablene, gassledningene og kloakkene bråker og stinker, og de sammenlignes med organer i en levende kropp: «Byens jernkledde innvolder / arbeider.» (strofe 4, vers 16-17).

Avslutningsvis fokuserer diktet på det som er over bakken. Her danser en kvinne over asfalten med silkeplagg og ny kåpe: «… og du har silke mot navlens / hvite øie og ny kåpe i solskinnet.» (strofe 5, vers 19-20). Et «jeg» står også i lyset og ser på sigarettrøyk som stiger oppover.

Tema i «Byens metafysikk»

Hva kan vær...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn