Budskap

I det følgende skal vi se nærmere på hva som kan være budskaper i diktet «Byens metafysikk». Hva tror du kan være budskaper i dette diktet, og hvordan kommer de til uttrykk? Her gir vi deg noen forslag til mulige budskaper i Rolf Jacobsens dikt.

Sett pris på «byens innvoller»

Diktet gjør det tydelig for oss at underjordisk infrastruktur som telefonkabler, gassledninger og kloakker er utrolig viktige for at byen skal fungere og at vi skal ha det bra. Disse tingene som vi er helt avhengige av, vier vi ganske lite oppmerksomhet. Ett budskap kan dermed være at vi bør være takknemlige for den kompliserte infrastrukturen som er så viktig for oss, og dessuten for at den er skjult, slik at den ikke er til sjenanse.

Stopp ødeleggelsen av naturen

Diktet ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn