[4]

Byens Metafysikk | Analyse

Her har du Studienetts analysehjelp til «Byens metafysikk». Formålet er å hjelpe deg med din analyse av Rolf Jacobsens dikt fra 1933. Dette gjør vi ved å vise deg en rekke eksempler på mulige analyser av diktet. 

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Her kommer vi med noen forslag til ting du kan fokusere på når du skal analysere «Byens metafysikk», og som kan fungere som en rød tråd i oppgaven din.

Modernisme: «Byens metafysikk» er et typisk modernistisk dikt. Hvilke kjennetegn for modernismen finner du igjen i diktet? Her kan det være relevant å komme inn på den uregelmessige oppbyggingen, det bilderike språket og tema. Hvordan bidrar de modernistiske virkemidlene til å underbygge diktets tema?

Negativt syn på byen: Hvis du mener at diktet uttrykker et negativt syn på byen og den teknologiske utviklingen, kan det være en innfallsvinkel for analysen. Hvordan får oppbyggingen, ordvalget og de språklige bildene frem et slikt negativt syn? Hvordan forholder menneskene i diktet seg til dette?

Positivt syn på byen: Man kan også tolke diktet som at det er positivt til byen og moderniseringen som pågår. Hvilke positive sider kommer frem? Her er spesielt kontrasten mellom første og siste del av diktet, både når det gjelder oppbygging og språk, viktig.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Byens Metafysikk | Analyse

[4]
Brukernes anmeldelser
  • 07.05.2023
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 01.06.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 26.04.2021
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3