Oppbygging

Når du skal analysere oppbyggingen av «Aust-Vågøy», bør du komme inn på den tradisjonelle formen. Hvilken effekt har det at diktet har en regelmessig oppbygging med rim og rytme? I det følgende skal vi se nærmere på oppbyggingen og rim og rytme i «Aust-Vågøy». I tillegg ser vi på effekten av diktets oppbygging.

Regelmessig oppbygging

Diktet består av fire strofer. Alle strofene er like lange; de inneholder alle fire verselinjer. I tillegg har tilsvarende vers i hver strofe like mange stavelser, altså har for eksempel første verselinje i hver strofe samme antall stavelser. Dette er typisk for tradisjonalistiske dikt.

Rim

I diktet er det enderim som følger et fast mønster. Vi bruker første strofe som eksempel:

«De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La vare hjerter hamre
det om og om igjen.» (strofe 1)

Her ser vi at siste ord i andre og fjerde vers rimer, mens første og tredje vers derimot ikke har e...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn