Motiv og tema

Videre skal vi se nærmere på motiv og tema i «Aust-Vågøy». Motiv er den konkrete handlingen i diktet, mens tema er det diktet handler om på et mer abstrakt nivå.

Motiv i «Aust-Vågøy»

Motivet i diktet er tyskernes angrep på Aust-Vågøy og de overlevendes reaksjoner på dette.

Tyskerne har nettopp utført et angrep på Aust-Vågøy, der de drepte menn og brente gårder: «De brente våre gårder. / De gjorde det i dag» (strofe 2, vers 3-4).

De overlevende nordmennene er fylt av vonde følelser etter tyskernes grusomme handlinger: «La våre hjerter hugge / med harde, vonde slag:» (strofe 2, vers 1-2).

Selv om noen ble drept, var det mange flere som overlevde, og disse står s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn