Språklige virkemidler

I typisk barokkstil er «Aftensalme» full av språklige virkemidler, og særlig språklige bilder. Her har vi valgt ut noen, og ser nærmere på metaforer, personifisering, eufemismer og bibelske allusjoner.

Metaforer

Salmens tittel og innhold hviler på én grunnleggende metafor: natten og mørket som bilde på døden. Dette gjennomsyrer hele teksten, og er et bilde vi også finner i annen diktning som handler om livets slutt, en type diktning vi gjerne kaller «kveldslyrikk». 

Dødsmetaforer

Svært mange av metaforene i «Aftensalme» er knyttet til døden. Her er noen eksempler på det – du kan sikkert finne flere:

 

«Tiden sakte lister sig,
glasset rinner hastelig,» (strofe 2, vers 5-6)

 

«at jeg med min vandringsstav,
nærmer heller til min grav.» (strofe 3, vers 11-12)

 

«Fire fjele er min prakt» (strofe 19, vers 73)

 

I strofe 2 skriver Engelbretsdotter at tiden går – timeglasset renner ut; i strofe 3 skildrer hun hvordan hun nærmer seg graven med sin vandringsstav, som spiller på at livet ofte ses på som en vandring mot døden, og i nest siste strofe hevder hun ydmykt at fire planker (kisten) er all prakt hun vil være ikledd når hun skal dø.

 

Dette sterke fokuset på døden er med på å understreke salmens tema, som er dødsangst og dødslengsel.

Andre metaforer

 

«åpne dine øyens flod,» (strofe 7, vers 26)

 

Tåremotivet er til stede i store deler av Engelbretsdotters diktning – hun var svært opptatt av Maria Magdalena som gråter for Jesu føtter, en historie hentet fra Bibelen. Tårene representerer anger og bot, og henger sammen med botskristendommen som sto så sterkt på ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn