Rim og rytme

«Aftensalme» er, som mesteparten av den barokke diktningen, skrevet med stor oppmerksomhet knyttet til rim og rytme. I dette avsnittet ser vi på enderims-mønsteret og den taktfaste rytmen.

Gjennomført enderimsmønster

Hele salmen er skrevet med enderim, det vil si at ordene i slutten av hver linje rimer. Vi bruker første strofe til å illustrere dette:

«Dagen viker og går bort,
luften bliver tykk og sort,
solen alt har dalet platt,
det går ad den mørke natt.» (strofe 1, vers 1-4)

Første vers rimer gjennomgående med det andre, mens det tredje rimer med det fjerde. Dette rim-mønsteret kalles parrim, og kan betegnes slik: aabb.

Med unntak av de to første ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn