Oppbygging og fortellerteknikk

«Aftensalme» er en salmesang som inneholder 20 strofer, der hver av strofene består av fire vers av omtrent lik lengde. I dette avsnittet ser vi på hvordan salmen er bygget opp når det kommer til innholdet, og hvordan Engelbretsdotter anvender en original fortellerteknikk.

Innholdsmessig utvikling

Innledning: «Aftensalme» utvikler seg innholdsmessig utover i teksten. Innledningen (strofe 1-4) handler om dødsangst:

«Rett nu blinket solens ljus,
nu er skummelt i hvert hus,» (strofe 4, vers 13-14)

 

Deretter vender diktets jeg seg til det religiøse, og oppfordrer mennesket til å be om nåde og velsignelse:

 

«Be om nåde og gjør bod,
åpne dine øyens flod,
slipp ham ikke med ditt skrig,
før han får velsignet dig» (strofe 7, vers 25-28)

 

Bønn og harmoni: Midtpartiet (strofe 8-16) består av en bønn til Gud og Jesus. Følelsen av uro og indre splittelse som p...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn