Motiv og tema

Her skal vi se på hva som er motivet og tema i «Aftensalme». Diktets motiv er det som helt konkret beskrives i diktet, mens diktets tema er det som vi tror dikteren ønsker å si noe om på et mer abstrakt nivå.

Innholdsfortegnelse

Motiv

Motivet i «Aftensalme» er at diktets jeg opplever en dødsangst når kvelden kommer. Hun henvender seg til et du, som trolig skal representere hennes medmennesker (altså de som leser/synger salmen), og ber dem om å bøte for sine synder.

Deretter vender hun seg til Gud og Jesus i bønn, og ber for sin familie, Guds tjenere, kongen og de syke. Etter bønnen har dødsangsten forandret seg til en dødslengsel, og det går opp for henne at det er i døden hun skal oppnå herlighet og glede.

Tema

Døden står helt sentralt i denne salmen. Mer spesifikt kan vi si at temaer i diktet er dødsangst og -lengsel, samt et ønske om frelse og et bedre liv.

Dødsangst og -lengsel

Subjektet ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn