Aftensalme | Analyse

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til analyse av salmen «Aftensalme» av Dorothe Engelbretsdotter, også kjent som Dagen viker og går bort. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbygging og fortellerteknikk, språklige virkemidler, rim og rytme og tema og budskap.

Fakta om «Aftensalme»

Forfatter: Dorothe Engelbretsdotter (1634 – 1716)
Utgivelse: Fra Siælens Sang-Offer, 1678
Sjanger: Salmesang

Sammendrag

«Aftensalme» er en salme som består av 20 strofer. I de innledende strofene beskriver diktets jeg en dødsangst som sniker seg på når kvelden kommer:

«Dagen viker og går bort,
luften bliver tykk og sort,
» (strofe 1, vers 1-2)

Hun henvender seg til et du – mennesket – og ber du-et om å bekjenne sine synder og be om nåde. Deretter vender hun seg til Gud og Jesus, og hele den midtre delen av salmen (strofe 8-16) er en bønn der hun ber for seg selv, sin familie, prestene, kongen, enkene og de syke.

I siste del av salmen har dødsangsten forvandlet seg: Diktets jeg kjenner nå en dødsforventning – hun har oppnådd en ro gjennom bønnen:

«Til en blund står nu mitt sinn,
men før enn jeg slumrer inn,
vil jeg hos mitt hvilerom
stå og tenke mig litt om
.» (strofe 17, vers 65-68)

I den siste strofen reflekterer jeget over at ting skal ta slutt: Verden har en ende, og snart skal hun selv kalles til «evig fryd» av Gud.

Ordliste

Trolig: med troskap

Fire fjele: fire planker (kisten)

Bakgrunnskunnskap om Dorothe Engelbretsdotter og barokken

Før du starter analysen din, kan det være nyttig med litt bakgrunnskunnskap om forfatteren og den litterære epoken hun skrev i.

Dorothe Engelbretsdotter

Dorothe Engelbretsdotter regnes gjerne som den første kvinnelige poeten her i landet, iallfall den første som ble trykket og utgitt. I tillegg er hun, så vidt vi vet, den første forfatteren i Norge som levde av å selge diktningen sin til et borgerlig, lesende publikum. Hun er mest kjent for salmene sine, men har i tillegg skrevet en bok, og hun drev også med leilighetsdiktning (diktning knyttet til en bestemt anledning eller hendelse).

Barokken

Barokken var en retning innenfor kunsten og kulturen som avløste renessansen i Europa på 1600-tallet. Styresettet på denne tiden var eneveldet – det var kongen som styrte på vegne av Gud, og han hadde all makt.

For barokkdiktere som Dorothe Engelbretsdotter og Petter Dass var målet med litteraturen, som på denne tiden stort sett besto av dikt og salmesanger, å hylle Gud. Barokken var en voldsom tid når det gjaldt mote, arkitektur og kunst, og dette kommer frem i de sterke språklige bildene, følelsene, overdrivelsene og kontrastene vi finner i barokk diktning.

Tematisk handler barokk litteratur i stor grad om Gud og det religiøse livet, og særlig om hvordan menneskene, som er små og ydmyke, skal forholde seg til Gud den allmektige. Den rådende oppfatningen er at mennesket skal dø, mens Gud lever evig, og kontraster mellom liv og død – lys og mørke – er typiske for barokken. Dorothe Engelbretsdotter er særlig opptatt av botsmotivet – at mennesket må angre og bøte for syndene sine for å oppnå frelse.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Aftensalme», kan det være lurt å ha et overordnet fokus, altså en rød tråd, som du holder på i hele analysen. Du kan for eksempel ta for deg temaene dødsangst og -lengsel, Guds allmektighet, eller du kan se nærmere på tidsepoken salmen er skrevet i.

Dødsangst og dødslengsel: Salmen uttrykker først en dødsangst som kommer når mørket kryper på, før angsten forvandles til lengsel. Hvordan skjer denne forvandlingen, og hvordan kommer de ulike stemningene til uttrykk? Se på oppbyggingen og de språklige virkemidlene. Kjenner du andre dikt, sanger eller salmer som uttrykker det samme?

Gud er allmektig: Guds storhet og makt var et mye brukt tema i barokk diktning. Hvordan kommer Guds allmektighet til uttrykk i denne salmen? Hvilken plass har kongen i det hele? Velger du denne inngangsvinkelen, kan du særlig se på de språklige virkemidlene, og effekten av bønnen i salmens midtparti.

Tidsepoken: Du kan også fokusere på tiden da salmen ble skrevet, og vise hvorfor teksten kan kalles typisk barokk. Både oppbygging, rim og rytme, språklige virkemidler og tema i salmen er sentrale dersom du velger denne inngangsvinkelen.

Oppskrift på diktanalyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på diktanalyse som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Aftensalme | Analyse

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 24.10.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det er spennende for meg å føle til dere, som har gode hjelper til oss
 • 21.02.2020
  Fin, men skulle gjerne lest analyse av teksten også.
 • 30.09.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  topp
 • 25.11.2021
  Skrevet av Elev på Vg3