Innvandring har utvidet det språklige mangfoldet

Drøyt ti prosent av befolkningen i Norge i dag er innvandrere. At landet vårt har blitt et flerkulturelt samfunn, innebærer samtidig også at Norge har blitt et flerspråklig samfunn. Innvandringen som vi spesielt har opplevd de seneste fire – fem tiårene har i stor grad derfor bidratt til å utvide det språklige mangfoldet. Dette viser seg blant annet i talemålsvarianten kebabnorsk. Her blir ord og uttrykk fra flere av innvandrerspråkene blandet inn i norsk. Vi kan derfor også kalle kebabnorsk for en multietnolekt.

I ordforrådet til kebabnorsk finner vi ord fra spesielt Midtøsten og Nord-Afrika, derav navnet. Men mange av ordene kommer også fra blant annet engelsk, svensk og dansk. De ikke-norske ordene blir bundet sammen med typisk norske ord. Setningsoppbygningen er stort sett som i vanlig norsk, mens uttalen kan skille seg ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn