Engelsk som dominerende språk

Etterkrigstiden i Norge har vært preget av en sterk innflytelse fra angloamerikansk kultur på de fleste områder, for eksempel politikk og økonomi, vitenskapelige og tekniske nyvinninger, idrett, populærkultur, livsstil og reklame. Dette har også satt sine spor i språket. Norge er selvsagt ikke alene om å oppleve denne pågående bølgen av anglifisering.

Norske språkbrukere eksponeres nå i økende grad for engelsk, blant annet gjennom massemedia. Mange norske fjernsynskanaler sender engelskspråklige programmer, og stadig vekk dukker det blant annet derfor opp nye engelske ord og former, både i norsk tale- og skriftspråk. Disse ordene er enten direkte importord eller også tilpassede lånord fra engelsk. Engelske uttrykk benyttes ofte selv om det finnes de...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn