Dialekter og ulike talemål

I Norge har vi mange forskjellige dialekter, dvs. talemål som er knyttet til geografiske områder. Hver og en av oss har en dialekt som varierer etter hvor vi kommer fra. Dette er slett ikke et særnorsk fenomen. Tvert imot er det vanlig å finne dialekter innenfor et språk. Det finnes også språk med større dialektforskjeller enn hva vi finner i norsk.

Dialektenes spesielle status i Norge

Det som imidlertid er karakteristisk for norsk, er den spesielle statusen dialektene har. I flere av nabolandene våre, som for eksempel Sverige, Danmark og Storbritannia, har de standardtalemål som blir brukt i politikken og andre offentlige sammenhenger, og som dominerer i media og yrkesliv. Et slikt offisielt godkjent talemål eksisterer ikke i Norge, og vi har derfor lang tradisjon for å akseptere den geografiske variasjon...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn