Språksituasjonen i Norge i dag

Her finner du grundig informasjon om språksituasjonen i Norge i dag (utgitt i august 2019). På denne siden gir vi en introduksjon til begrepet flerspråklighet. På de følgende sider tar vi for os norske dialekter og talemål, samisk språk i Norge, relasjonen mellom nynorsk og bokmål, innvandringens påvirkning av språket vårt og påvirkningen fra engelsk.

Flerspråklighet har lang tradisjon

Norge er et flerspråklig samfunn der flere språk blir brukt side om side. Men hvordan definerer vi begrepet flerspråklighet? Mens enkelte språkforskere mener at en person er flerspråklig dersom han eller hun kan gjøre seg forstått på et annet språk enn morsmålet, mener andre at man må beherske et språk nesten like godt som en innfødt for å kunne regnes som flerspråklig. Det går også an å tenke seg en definisjon som tar utgangspunkt i hvor ofte man ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn