Språksituasjonen i Norge i dag

Her finner du grundig informasjon om språksituasjonen i Norge i dag (utgitt i august 2019). På denne siden gir vi en introduksjon til begrepet flerspråklighet. På de følgende sider tar vi for os norske dialekter og talemål, samisk språk i Norge, relasjonen mellom nynorsk og bokmål, innvandringens påvirkning av språket vårt og påvirkningen fra engelsk.

Flerspråklighet har lang tradisjon

Norge er et flerspråklig samfunn der flere språk blir brukt side om side. Men hvordan definerer vi begrepet flerspråklighet? Mens enkelte språkforskere mener at en person er flerspråklig dersom han eller hun kan gjøre seg forstått på et annet språk enn morsmålet, mener andre at man må beherske et språk nesten like godt som en innfødt for å kunne regnes som flerspråklig. Det går også an å tenke seg en definisjon som tar utgangspunkt i hvor ofte man bruker flere språk. Mange assosierer likevel flerspråklighet med alle dem som har et annet morsmål enn majoritetsspråket, eller som har vokst opp med flere språk.

I Norge øker tallet på mennesker som har et annet morsmål enn norsk. Dette skyldes først og fremst innvandring, men flerspråklighet i Norge har ikke bare med innvandringen de seneste tiårene å gjøre. Norge h...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn