Sentrale trekk ved språket første halvdel av 1900-tallet

På begynnelsen av 1900-tallet var det særlig arbeiderklassen som manglet et skriftspråk som lignet deres talemål. De snakket ulike by-dialekter, og hverken riksmålet, som ble betraktet som borgerskapets språk, eller landsmålet, som i hovedsak bygde på de vestlandske dialektene, speilet deres talemål.

P...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn