1938-reformen – samnorskreformen

Denne reformen ble oppfattet som svært radikal, og den vakte sterk og langvarig motstand. Målet var å gå et stort skritt i retning av samnorsk. Den store valgfriheten som reformen fra 1917 la opp til, hadde vist seg vanskelig å ta i bruk. Derfor begrenset man nå denne valgfriheten. 

For eksempel ble det obligatorisk bruk av diftonger i en del ord og obligatorisk hunkjønnsendelse (–a) i man...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn