Ivar Aasen og Knud Knudsen: Mot to skriftspråk i Norge

Ivar Aasen (1813-1896) 

Ivar Aasen regnes som skaperen av landsmålet (som etter hvert får navnet nynorsk). I årene 1842-1846 gikk han fra bygd til bygd og skrev ned alle dialektord og bøyningsformer han fant. Arbeidet resulterte i tre bøker: Det norske Folkesprogs Grammatik (1848), Ordbog over det norske Folkesprog (1850) og Prøver af Landsmaalet (1853). I Prøve…

...

Knud Knudsen (1812-1895) 

Knud Knudsen var den fremste representanten for fornorskingslinjen. Han regnes som den viktigste personen for utformingen av riksmålet (senere bokmål). Som Aasen ville også han basere det nye skriftspråket på talemålet, men på talemålet til overklassen i byene, de som brukte det han kalte «den dannede dagligtale». Hans tanke var å sakte men sikkert fornorske det danske s…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn