Språkhistorie 1800-tallet

Løsrivelsen fra Danmark ledte til språkstrid

Det er på 1800-tallet at de viktigste begivenhetene i moderne norsk språkhistorie finner sted. Med løsrivelsen fra Danmark blir det mulig for Norge å ta selvstendig stilling til språksituasjonen.

Ved løsrivelsen i 1814 skrev nordmenn kun på dansk. Det store debattemnet på denne tiden var om vi skulle bevare dansk som skriftspråk, eller om vi skulle skape et selvstendig norsk skriftspråk? Og hvordan skulle dette norske skriftspråket i så fall se ut?

Fakta om språkhistorie på 1800-tallet    

  • Tid: 1830-1900
  • Deltagere i debatten: I debatten i 1830-årene deltok bl.a. dikterne Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven, historiker og språkforsker P.A. Munch, Jonas Anton Hielm, Ludvig Kristensen Daae og Knud Knudsen. Aasen deltok ikke i selve debatten, men publiserte tekster om det nye landsmålet. Fra 1850 engasjerte stadig flere seg i språkdebatten, bl.a. Ibsen, Bjørnson, Garborg og Vinje.
  • Idestrømninger i tiden: Romantiske og nasjonalromantiske strøm
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn