Viktige begreper og tendenser i norsk språk i dag

Stor frihet

 I dag har nordmenn stor språklig frihet. Norsk språkhistorie var lenge preget av ideen om at språklig enhet var det beste, noe samnorsktanken kan sees som et uttrykk for. I dag mener de fleste at språklig mangfold er en ressurs for samfunnet.

Engelsk som et lingua franca

Engelsk fungerer som felles kommunikasjonsmiddel (lingua franca) for folk med ulike morsmål. Det brukes i stadig større grad også ved universiteter og høyskoler i Norge. Også blant skandinaver (nordmenn, svensker og dansker) brukes stadig oftere engelsk som felles språk. Mange hevder derfor at vi må styrke opplæringen i svensk og dansk i skolen.

Låneord

 Opptak av nye låneord (særlig fra engelsk) har vært mye diskutert. Språkrådet legger frem flere forslag for norsk skrivemå...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn