Språksituasjonen etter 1945

Tilnærmingstanken videreføres

Etter krigen arbeidet deler av både bokmåls- og nynorskleiren videre med tilnærmingstanken. I 1952 blir Norsk språknemd opprettet. Den bestod av 15 bokmålsfolk og 15 nynorskfolk. Deres oppgave var å:

  • arbeide videre med tilnærmingstanken
  • redusere valgfrihet i lærebøkene
  • gi politikere råd og veiledning i språksaker

Riksmålsforbundet tar opp kampen mot samnorsk

Riksmålsforbundet var sterk motstander av tilnærmingstanken. Derfor var de også i mot etableringen av Norsk språknemd.

I 1950 utgav Riksmålsforbundet tidsskriftet Ordet. Forfatterne som bidro her, var motstandere av både tilnærmingstanken og Norsk språknemd. Sigurd Hoel, Arnulf Øverland og André Bjerke var alle aktive bidragsytere. De mente at nynorsk var et viktig...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn