Rettskrivingsreformen av 2005

I denne reformen ble skillet mellom hoved- og sideformer fjernet i bokmål. Dette gjorde man enten ved å likestille formene eller fjerne former som ble lite brukt. En del tra...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn