Sentrale trekk ved norrønt språk

Til muntlig eksamen kan du bli bedt om å gjøre rede for forskjellene mellom norrønt og moderne norsk. Her får du en oversikt over de viktigste forskjellene:

Kasus

Den største forskjellen mellom norrønt og moderne norsk er at norrønt er et kasusspråk. Det vil si at ordene får bøyningsendelser som viser hvilken funksjon de har i setningen (kasusendelser). Det er fire kasus i norrønt: nominativ, akkusativ, genitiv og dativ.

Setningsbygning

 I moderne norsk er det fast rekkefølge på ordene i en setning: Subjektet kommer først, og det direkte objektet kommer etter verbalet. Derfor kaller vi norsk et SVO-språk. På norrønt trenger ikke ordene komme i denne rekkefølgen. De norrøne setningene Sigurður slær Olaf og Olaf slær Sigurður betyr begge at Sigurd (nom...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn