Norrønt språk | Sentrale trekk

Til muntlig eksamen kan du bli bedt om å gjøre rede for forskjellene mellom norrønt og moderne norsk. Her får du en oversikt over de viktigste forskjellene:

Kasus: Den største forskjellen mellom norrønt og moderne norsk er at norrønt er et kasusspråk. Det vil si at ordene får bø...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn