Norrøn tid | Historisk bakgrunn

Her gjennomgår vi de viktigste punktene om norrøn tid i Norge.

Den norrøne tids historien

  • Norge samles til ett rike: Ca. 890 samlet Harald Hårfagre de norske smårikene under en konge.
  • Utvandring: I perioden 800-1000 skjer det utvandring fra Norge til Shetland, Færøyene, Orknøyene, Skottland, Irland, Isle of Man, Island, Grønland og Vinland. Det norrøne språket ble spredd til andre øyriker.
  • Innføring av kristendommen: Kristendommen innføres i Norge ca. år 1000. Det latinske alfabetet erstatter gradvis runealfabetet. Runene ble fortsatt brukt i private meldinger.
  • Politisk og kulturell storhetstid: Perioden 1000-1200 regnes som en norsk storhetstid. På denne tiden blir den norrøne litteraturen skrevet ned (eddadiktningen, kongesagaene og islendinge
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn