Sentrale trekk ved mellomnorsk språk

Språket forenkles: Den viktigste endringen i talemålet er at bøyningssystemene for substantiv, verb og andre ordklasser blir enklere. Kasussystemet faller gradvis bort, og i stedet får vi fastere ordstilling og bruk av preposisjonsuttrykk (til, , under osv. erstatter kasusformen dativ)....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn