Dansketiden (1550 - 1814)

I 1536 blir Norge underlagt Danmark, og alle dokumenter blir fra nå skrevet på dansk. Derfor kalles perioden for dansketiden. Språket som ble snakket i Norge på denne tiden var riktignok ikke dansk, men mange ulike norske dialekter. De fleste norske dialektene hadde funnet sin form på slutten av 1500-tallet.

Fakta om dansketiden    

  • Tid: ca. 1550-1814
  • Kilder: Tekstene fra denne perioden er skrevet på dansk. Muntlig fortellertradisjon på ulike dialekter.

Historisk og samfunnsmessig bakgrunn

Union med Danmark: I 1536 blir Norge en underlegen part i unionen med Danmark (lydrike). Alle offentlige dokumenter skrives på dansk.

Refo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn