[122]

Norsk språkhistorie

Med denne språkhistoriske oversikten fra Studienett får du et godt overblikk over hvordan det norske språket har endret seg gjennom tiden. Oversikten går helt tilbake til urnordisk på 200-tallet og gjennomgår viktige endringer i språket helt fram til i dag. Det ses både på endringer i selve språksystemet og endringer i samfunnsutviklingen.

Periodene som fokuseres på er urnordisk tid, norrønn tid, mellomnorsk tid, dansketiden, samt 1800-tallet og fram til i dag.

Denne oversikten vil være til god hjelp når du skal øve til norsk muntlig eksamen eller trenger en oversikt over den norske språkhistorien. Dokumentet er oversiktlig og lett å bruke, og vil hjelpe deg til å få en bedre karakter i norsk!

Språkets utvikling

Språkhistorie i Norge er historien om hvordan det norske språket har utviklet seg fra de første innbyggerne slo seg ned her i landet og frem til i dag.

Språkendringene kan deles inn i to typer:

 1. Endringer i selve språket: Slike endringer påvirker først og fremst lyd- og formverket. For eksempel endrer visse lydkombinasjoner seg lettere enn andre. Lydkombinasjonen skj ble i norrøn tid uttalt som tre separate lyder, men uttales i moderne norsk som én: sj. Innenfor formerverket ser vi at stadig flere ord får svak bøying. Slike endringer er som regel ubevisste.
 2. Endringer som følge av samfunnsutvikling: Også forhold utenfor språket, f.eks. politiske vedtak, flytting og kontakt mellom språkbrukere, fører til at språket forandrer seg. Slike endringer påvirker først og fremst ordforrådet. Denne typen endringer kan være både planlagte og ubevisste.

Regler for skriftspråket – ikke for talemålet

I dag er det Språkrådet som lager reglene for hvordan vi skal skrive norsk. Vi har to offisielle språk: norsk og samisk. Norsk har to målformer: bokmål og nynorsk. I samisk er det tre: nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Norge har ingen offisiell talemålsnorm. Det betyr at vi kan uttale ordene slik vi selv vil. Bruken av dialekter står ellers sterkt i Norge, og vi forstår stort sett hverandre, selv om vi kommer fra helt ulike deler av landet.

Indoeuropeisk språk

Norsk språk tilhører den indoeuropeiske språkgruppen sammen med de fleste språkene i Europa. Også de indiske og iranske språkene tilhører denne språkgruppen. Samisk tilhører derimot den uralske språkfamilien sammen med finsk og ungarsk.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Norsk språkhistorie

[122]
Brukernes anmeldelser
 • 31.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Oversiktlig og omfattende. Anbefaler alle som laster den ned å forberede seg med denne en dag i forveien, for dette er mye stoff!
 • 11.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt fantastisk dokument som er til veldig god hjelp med eksamensforberedelsene, både til skriftlig og til muntlig!
 • 11.06.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra oversikt til eksamensforbredelse.
 • 09.06.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe hjelp til eksamen