Etterkrigslitteratur (ca. 1945-1970)

Etterkrigslitteratur er litteraturen som skrives i årtiene etter andre verdenskrig, ca. 1945-1970. 

  • Stor interesse for psykologi, bl.a. med inspirasjon fra Freuds psykoanalyse.
  • Forsøker å forstå krigens brutale handlinger.
  • Reiser vanskelige spørsmål om skyld og ansvar under krigen.
  • Ofte kritisk overfor mektige autoriteter og normer, f.eks. skolesystemet og seksualmoralen.
  • Tydelig politisk tendens (dvs. en bestemt holdning til samfunnsproblemer).
  • Typiske temaer er oppvekst, overgangsfaser, seksualitet, identitet, familie, vennskap, ansvar, skyld og makt.
  • Sentrale forfattere: Sigurd Hoel, Torborg Nedreaas, Jens Bjørneboe og Agnar Mykle.

Les mere om etterkrigslitteraturen i kompendiet vårt om tradisjonalismen....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn