Tendenser i romantikken

Venstreromantikk

  • Fant inspirasjon i tankene bak den franske revolusjon og frihetsbevegelsene på 1800-tallet.
  • Politisk radikal. Man drømte om et bedre samfunn der frihet rådet. Fremtidsrettet.
  • Skrivestil: Eksperimenterte ofte med tradisjonelle rimmønstre, nyskapende og utradisjonell billedbruk. Følelsesladet og høystemt.
  • Forfattere: I Norge: Henrik Wergeland. Man trekker gjerne også frem engelskmennene Lord Byron og Percy B. Shelley.

Høyreromantikk

  • Man vendte blikket bakover til en tid da mennesket levde i overensstemmelse med det ekte og det naturlige.
  • Tematiserte ofte menneskehetens barndom da vi levde i pakt med naturen.
  • Fortiden var den ideelle tiden, gjerne middelalderen, eller man drømte seg bort til eksotiske steder.
  • Skrivestilen: Dikterne knyttet til denne retningen overholdt gjerne de klassiske kravene til formfullendt diktning (f.eks. «Digtets Aand» av Welhaven). Også den konservative romantikken var følelsesladet og høystemt.
  • Forfattere: I Norge: Johan Sebastian Welhaven. Ellers regnes de tyske romantikerne Schiller og Goethe til
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn