Nasjonalromantikken

Nasjonalromantikken var en periode i norsk kultur som hadde sitt opphav i tysk kulturkrets. Nasjonalromantikken hadde særegne uttrykk innenfor arkitektur, billedkunst, filosofi, folkloristikk, musikk og litteratur. Under nasjonalromantikken søkte man tilbake til sitt eget folk, sin egen historie og sine egne tradisjoner. Nasjonalromantikerne brukte gamle sagn, folkeviser og motiver fra norsk natur og kultur i kunsten sin.

Gjennombrudd i norsk kunst

Dette førte til at fra ca. 1840 oppsto et gjennombrudd i diktningen, musikk og billedkunst i Norge. Flere store norske kunstnere kom frem under nasjonalromantikken. Innenfor billedkunsten var spesielt August Cappelen,  Adolph Tidemand og Hans Gude ledende skikkelser. 

Musikalsk var Ole Bull en fremgangsfigur, mens de viktige forfatterne i litteraturen var Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven og Asbjørnse...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn